Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου .

22 Νοεμβρίου, 2012

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                        Αντίπαρος 19/11/2012

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                                                              Αρ. Πρωτ. 53

ΤΗΛ 2284061570

ΦΑΞ 22840.61218                                         

                                                                                                Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:30 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

  1. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού 2012.
  2. Mαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
  3. Προγραμματισμός μαθημάτων χορωδίας, πιάνου και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
  4. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά.

                                                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ