ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΛΟΓΙΣΤΗ Ά ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ Κ.Ε.Δ.Α.

15 Οκτωβρίου, 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΛΟΓΙΣΤΗ Ά ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ Κ.Ε.Δ.Α.


Η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Αντιπάρου προτίθεται να προβεί στον ορισμό ενός λογιστή Ά τάξης για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σύμφωνα με την Απόφαση 24/08-10-2012 του Διοικητικού Συμβουλίου
Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους στο γραφείο του Δήμου Αντιπάρου.
Βασικές προϋποθέσεις είναι:
• Να έχει εμπειρία στο αντικείμενο αυτό
• Να έχει έδρα την Αντίπαρο ή την Πάρο
• Να βρίσκεται στην Κ.Ε.Δ.Α. δύο ημέρες την εβδομάδα
• Να εκδίδει και να διεκπεραιώνει τα εντάλματα πληρωμής
Η ανώτερη αμοιβή ανά μήνα ανέρχεται σε 400€ συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α.
Ο χρόνος της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δέκα μήνες.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.

ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ