Την 17/05/2012 και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αντιπάρου θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης .

15 Μαΐου, 2012

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΤΚ 84007
ΤΗΛ. 22840.61570
ΦΑΞ. 2284061218                                                               
Αντίπαρος 15/05/2012                                                               

Αρ. Πρωτ. 03/2012
 Προς : Μέλη Δ.Σ.
 Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση
 Την 17/05/2012 και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αντιπάρου θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος ΄Β), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
-Αντικατάσταση πρακτικογράφου
-Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2012
 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ