[ΣΦΗΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ] – Παρουσίαση

16 Σεπτεμβρίου, 2022

Στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020 για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, ο Δήμος Αντιπάρου εκπονεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

Download

View