Σύγκληση της Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Αντιπάρου

26 Αυγούστου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                           

                                                                                             Αρ.Πρωτ: 2453/238-2022

Σύγκληση της Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Αντιπάρου

Πρόσκληση σύγκλησης της Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς  Δήμου Αντιπάρου

Συνεδρίαση 1η

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Αντιπάρου που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην αίθουσα Δημοτικών Συνεδριάσεων στο ΚΕΠ, η οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.:2328.5/8/22 απόφαση του Δημάρχου και ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

Θέμα 1ο : Εκλογή Προεδρείου

Θέμα 2ο : Κανονισμός λειτουργίας Πενταμελούς Επιτροπής

Με εντολή Δημάρχου

Ο Αντιδήμαρχος

Αρτέμιος Κ. Τριαντάφυλλος

Πίνακας Αποδεκτών :

1. Τριαντάφυλλος Αρτέμιος

2. Τσίλαγα Φλώρα

3.Abraham Van Spronsen,

4.Θεοφανόπουλος Λουκάς

5. Κορκίδης Ιωάννης