(ΣΦΗΟ) Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Δημόσια Διαβούλευση

27 Ιουλίου, 2022

Στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020 για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, ο Δήμος Αντιπάρου εκπονεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) για τη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των δημοτών και επισκεπτών της Αντιπάρου, ο Δήμος καλεί το κοινό (ιδιώτες και επιχειρήσεις) να συμμετάσχουν στη σχετική έρευνα με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Είναι σύντομο και θα χρειαστούν λιγότερα από 5 λεπτά από το χρόνο σας. Το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο σε πολλαπλά μέσα και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Παρακαλούμε να συμπληρωθεί μόνο μία φορά από κάθε πολίτη. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV3bfQHTnQZ0QNGJEOA-v-Hoo1CvBKs3sYU-z7n5Xw7-dstw/viewform

Η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Αντιπάρου χρηματοδοτήθηκε από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021», Άξονας Προτεραιότητας 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Β’ πρόσκληση της δράσης «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.).