Προώθηση έργων θαλάσσιας και χερσαίας ηλεκτροκίνησης στην Αντίπαρο

5 Μαρτίου, 2022

Η Αντίπαρος έχει πλέον μπει ενεργά στον χάρτη των νησιών που ωριμάζουν έργα καινοτομίας στους τομείς καθαρής παραγωγής ενέργειας και ηλεκτροκίνησης. Στην περίπτωση μας όμως έχουμε βάλει πλώρη και προς την θαλάσσια πράσινη ηλεκτροκίνηση.

Ο Δήμος Αντιπάρου, σε αγαστή συνεργασία με την Κοινοπραξία Ε/Γ-Ο/Γ Αντιπάρου που λειτουργούν την θαλάσσια σύνδεση Πούντας – Αντιπάρου, και την σημαντική υποστήριξη του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 60.000€ από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI) με σκοπό την μελέτη ωρίμανσης έργου μετασχηματισμού των χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών σε ηλεκτροκίνητες, αξιοποιώντας παραγόμενη πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκό σταθμό στο νησί μας.

Το έργο τιτλοφορείται ως “Transport Electrification on Sea and Land in Antiparos​” (TESLA) και για την υλοποίηση του εκτός από το ΔΑΦΝΗ συμμετέχουν υποστηρικτικά το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), η εταιρία σχεδιασμού συστημάτων ηλεκτρικής πρόωσης πλοίων HYDRUS καθώς και η εταιρία του Ιταλού νηογνώμονα RINA-Consulting.

Κατά την διάρκεια του έργου θα εκπονηθεί μελέτη που θα αφορά:

• εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

• ανανέωση του δημοτικού στόλου με ηλεκτρικά οχήματα,

• αντικατάσταση του συμβατικού συστήματος πρόωσης με ηλεκτρικό σε ένα εκ των πλοίων της Κοινοπραξίας

• εγκατάσταση ειδικού σταθμού φόρτισης στο λιμάνι της Αντιπάρου για την τροφοδοσία της μπαταρίας που θα εγκατασταθεί στο πλοίο της Κοινοπραξίας

• εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για την τροφοδότηση των παραπάνω σταθμών φόρτισης, καθώς και για την κάλυψη ηλεκτρικών καταναλώσεων σε δημοτικά κτίρια (π.χ. σχολεία) με καθαρή ενέργεια

Οι εργασίες ωρίμανσής του ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2021 και στο πλαίσιο αυτών πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, το διήμερο 1-2 Μαρτίου, εκπροσώπων από όλους τους παραπάνω οργανισμούς με σκοπό τον έλεγχο θέσεων για την χωροθέτηση των υποσυστημάτων του έργου, την επίσκεψη στα πλοία της Κοινοπραξίας, τον έλεγχο των λιμενικών υποδομών και του δικτύου διανομής αλλά και την πραγματοποίηση σχετικών συναντήσεων.

Η ολοκλήρωση της μελέτης αναμένεται μέχρι το καλοκαίρι και ο Δήμος σε συνεργασία με την Κοινοπραξία ήδη αναζητά πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης του εν λόγω έργου στοχεύοντας αφενός να συμβάλει στην προωθούμενη καθαρή ενεργειακή μετάβαση των νησιών σε Ευρωπαϊκή κλίμακα καθώς και στην ουσιαστική περιβαλλοντική αναβάθμιση της Αντιπάρου από την μείωση των εκλυόμενων καυσαερίων των οχημάτων και πλοίων.