4 Μαρτίου, 2022

Υπεγράφη από το Υπουργείο Εσωτερικών η χρηματοδότηση για το έργο “Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Αντιπάρου» με το ποσό των 2.271.680€‘’