Στη συνάντηση των Δημάρχων του Δικτύου Μπλε Δήμων, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΚΕΔΕ στην Αθήνα, συμμετείχε ο Δήμαρχος Αντιπάρου Αναστάσιος Φαρούπος

24 Φεβρουαρίου, 2022

Κατά τη συνάντηση, παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, υπήρξε αναφορά στους στόχους και τις πρωτοβουλίες των αρμόδιων Υπουργείων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον.

Το Δίκτυο «Μπλε Δήμων» αποτελεί το πρώτο σχετικό Δίκτυο στην Ελλάδα και στοχεύει  στην ανταλλαγή και προώθηση καλών πρακτικών, τη υλοποίηση κοινών δράσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη συνεργειών, την  παροχή κατευθύνσεων στα αρμόδια Υπουργεία και την κατάθεση προτάσεων όπως και τη διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έως σήμερα έχουν ενταχθεί 14 νησιωτικοί και παράκτιοι Δήμοι ενώ έπονται και άλλοι.