Εναρξη εργασιών στην Περιφερειακή οδός Αντιπάρου.

9 Σεπτεμβρίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007

Ημερ.09/09/2011

Τηλ.2284061570
Fax.22840-61218

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Λόγω έναρξης των εργασιών του έργου «Ανακατασκευή επικίνδυνων εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα

 “ Περιφερειακή οδός Αντιπάρου” του έργου “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων κοινότητας Αντιπάρου” » εφιστούμε την προσοχή των οδηγών προς αποφυγή ατυχημάτων ή βλαβών των οχημάτων τους.

Παρακαλούμε να συμμορφώνονται με τις ειδικές πινακίδες σήμανσης.

Εκ του Δήμου Αντιπάρου