Παρακαλούνται οι Δημότες να περάσουν από το ταχυδρομείο και να παραλάβουν προς εξόφληση τους νέους λογαριασμούς ύδρευσης

25 Νοεμβρίου, 2021
Παρακαλούνται οι Δημότες να περάσουν από το ταχυδρομείο και να παραλάβουν προς εξόφληση τους νέους λογαριασμούς ύδρευσης
 
Citizens can receive the new water bills from the post office