Δασικοί Χάρτες – Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αντιρρήσεων

16 Νοεμβρίου, 2021

Από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Α.Δ. Αιγαίου) ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν από τις Διευθύνσεις Δασών χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ. Αιγαίου οι τροποποιητικές αποφάσεις ώστε να δοθεί παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες των προθεσμιών υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη.

Ως εκ τούτου, η καταληκτική ημερομηνία για τη Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων, στην οποία υπάγεται η Αντίπαρος, η υποβολή αντιρρήσεων μπορεί να γίνει έως 18/04/2022 για κατοίκους Ελλάδας και έως 09/05/2022 για κατοίκους εξωτερικού.

Δείτε εδώ ολόκληρο το δελτίο τύπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου