Με απόφαση του Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, παρατείνεται έως και τις 15/11/2021 η αντιπυρική περίοδος και οι σχετικές απαγορεύσεις για χρήση πυρός, για όλη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

5 Νοεμβρίου, 2021