Εγκρίθηκε από το “Πράσινο Ταμείο” η χρηματοδότηση για το έργο “Αισθητική & Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αντιπάρου μέσω της υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων” με το ποσό των 148.800 ευρώ.

1 Νοεμβρίου, 2021

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ  –  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αντίπαρος, 01/11/2021

Εγκρίθηκε από το “Πράσινο Ταμείο” η χρηματοδότηση για το έργο “Αισθητική & Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αντιπάρου μέσω της υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων” με το ποσό των  148.800 ευρώ.

Η πρόταση για την υπογειοποίηση των κάδων, είχε υποβληθεί από τον Δήμο μας στο Πράσινο Ταμείο και το γεγονός της έγκρισης της συνάδει με την πρόθεση  της δημοτικής αρχής, να προχωρήσει  σε μια στοχευμένη παρέμβαση που θα βελτιώσει την εικόνα του Νησιού. 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος