14 Σεπτεμβρίου, 2021
Ανακοινώσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισµού σχολικών µονάδων