Γενική Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 : Αιτήσεις Υποψηφίων Τομεαρχών

16 Ιουλίου, 2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ως αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών της Χώρας, πρόκειται να διενεργήσει τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2021.

Οι Γενικές Απογραφές του έτους 2021, οι οποίες διενεργούνται στη Χώρα μας με βάση το Νόμο 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α’/05.02.2021), αποσκοπούν στην καταμέτρηση του πληθυσμού της Χώρας και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του, καθώς και στη συγκέντρωση στοιχείων για τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση αποτελεσματικής οικονομικής και περιφερειακής πολιτικής, ενώ καλύπτουν τις στατιστικές υποχρεώσεις της Χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

Οι Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που ανέκυψαν λόγω της πανδημίας της νόσου του Κορωνοϊού (COVID-19). Ειδικότερα, η Απογραφή Κτιρίων θα διενεργηθεί την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2021 και η συλλογή των δεδομένων προβλέπεται να γίνει με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής.

Αντίστοιχα, η Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών θα διενεργηθεί την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2021, κυρίως μέσω αυτοαπογραφής των νοικοκυριών με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, η συλλογή των στοιχείων θα γίνει με έντυπα ερωτηματολόγια, με φυσική παρουσία των Απογραφέων στα νοικοκυριά ή τηλεφωνικώς, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τον οργανωτικό σχεδιασμό των Γενικών Απογραφών, η Χώρα διαιρείται σε Εποπτείες με επικεφαλής τους Επόπτες και τους βοηθούς τους, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ και είναι υπεύθυνοι για τις οργανωτικές απογραφικές και μεταπογραφικές εργασίες και τους Τομεάρχες και Απογραφείς, οι οποίοι θα είναι φυσικά πρόσωπα και μπορεί να είναι ιδιώτες ή υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών.

Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ η διαδικασία επιλογής των Τομεαρχών, το έργο τους, οι όροι της συνεργασίας τους με την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών και να ενταχθούν στο Μητρώο Τομεαρχών. Οι αιτήσεις των υποψηφίων τομεαρχών υποβάλλονται μέχρι τις 19 Ιουλίου 2021 μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://www.statistics.gr/2021-census-pop-hous-enum

Η αντίστοιχη πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποψήφιους Απογραφείς θα αναρτηθεί μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης της Απογραφής Κτιρίων, ενώ για την ακριβή ημερομηνία θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.