ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

2 Ιουλίου, 2021