ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί όσους αγρότες δεν έχουν απογραφεί στην ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2021

10 Ιουνίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί όσους αγρότες δεν έχουν απογραφεί στην ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2021 να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αρμόδιους απογραφείς κα Μπέτυ Τριβυζά (τηλ. 693 688 1130) και κ. Ιωάννη Κουτελιέρη (τηλ. 697 049 7404 & 695 589 7677) για συνέντευξη.  Η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική για την στήριξη της αγροτικής οικονομίας.