ΛΟΓΩ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.

28 Απριλίου, 2021

 

 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Αίτηση (χορηγείται από τον Δήμο)

-Σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου υπογεγραμμένο από μηχανικό

-Άδεια λειτουργίας καταστήματος

-Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας

-Παλαιά άδεια

Σημειώνεται ότι, δεδομένης της εξυπηρέτησης του κοινού απομακρυσμένα, τυχόν αιτήσεις και δικαιολογητικά που αφορούν τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων θα υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
info@antiparos.gr