Παρακαλούνται να δηλώσουν ΑΜΕΣΑ στο δήμο ή στο ιατρείο όσοι κάτοικοι άνω των 60 ετών επιθυμούν να εμβολιαστούν για να ξεκινήσει άμεσα η εμβολιαστική διαδικασία.

16 Φεβρουαρίου, 2021

Η καταχώρηση (ΑΜΚΑ, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, ενώ για τους αλλοδαπούς ή ανασφάλιστους αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλο στοιχείο) μπορεί να γίνει στο ιατρείο (2284061219, 2284028202) και στο Δήμο (2284061570 εσωτ.106). 

Για μεγαλύτερη ευκολία υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης στο σύνδεσμο εδώ

 Για οποιαδήποτε ενημέρωση υπάρξει από τους αρμόδιους φορείς θα βγει νέα ανακοίνωση.