27 Αυγούστου, 2020
Ανακοινώσεις

Επανάληψη δημοσίευσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ