27 Αυγούστου, 2020

Επανάληψη δημοσίευσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ