Επανάληψη δημοσίευσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

27 Αυγούστου, 2020