24 Ιουλίου, 2020

Όσοι επαγγελματίες έχουν ήδη λάβει άδεια κοινόχρηστου χώρου μπορούν να επανέλθουν με αίτημα τους προσαρμοσμένο τις νέες διατάξεις προκειμένου να τύχουν των νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων