Μαζεύω Σέβομαι Αγαπάω

2 Ιουλίου, 2020

Ο Δήμος Αντιπάρου με στόχο την αποφυγή ρύπανσης υπαίθριων χώρων όπως δρόμοι, κοινόχρηστοι χώροι θα προχωρήσει στην τοποθέτηση ειδικών εύχρηστων εργαλείων για να μαζεύονται τα περιττώματα των ζώων.


Συγκεκριμένα σε 2 σημεία του Δήμου θα τοποθετήθουν ειδικά μεταλλικά κουτιά όπου οι ιδιοκτήτες των ζώων μπορούν να προμηθευτούν το κατάλληλο χάρτινο φτυαράκι μιας χρήσης για την συλλογή των περιττωμάτων.