Συνέντευξη στον ΗΧΩ FM του Σωτήρη Σκούρτη. Η προετοιμασία του Δήμου, τα μέτρα της πολιτείας και η στάση των πολιτών σχετικά με τον COVID-19

27 Μαρτίου, 2020