Ο Δήμος προέβη σήμερα σε προληπτική απολύμανση σε κοινόχρηστους χώρους

21 Μαρτίου, 2020