21 Μαρτίου, 2020

Ο Δήμος προέβη σήμερα σε προληπτική απολύμανση σε κοινόχρηστους χώρους