Πρώτη Διάκριση για τον Δήμο Αντιπάρου και την Επιτροπή Ανακύκλωσης Δήμου Αντιπάρου – Antiparos Recycling Committee στην κατηγορια Governance χθες στα Bravo Sustainability Awards – Sustainable Greece 2019 στο Μέγαρο Μουσικής

20 Δεκεμβρίου, 2019

Ο θεσμός BRAVO 2019, αποτελεί έναν θεσμό κοινωνικού διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο,με βάση τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από Επιχειρησεις, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών. Μέσω των 250 πρωτοβουλιών και των 35.000 ενεργών πολιτών που συμμετέχουν στο θεσμό BRAVO αναπτύσσεται μια ευρύτερη ενημέρωση και αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας καθώς και ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών απο τους Οργανισμούς αυτούς,που συμβάλλουν στη δημιουργία της ΕΛΛΑΔΑΣ του ΑΥΡΙΟ @qualitynetfoundation #Bravo #SustainabilityDialogueAwards #inAction