Οι γεννηθέντες το έτος 2002 κλάσεως 2023 υποχρεούνται να υποβάλλουν από 2 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρτίου 2020 Δελτίο Απογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3421/05,ι

12 Δεκεμβρίου, 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντίπαρος 12/12/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΤΗΛ: 2284061570

ΦΑΞ: 2284061218

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι γεννηθέντες το έτος 2002 κλάσεως 2023 υποχρεούνται να υποβάλλουν από 2 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρτίου 2020 Δελτίο Απογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3421/05, στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. ή στις κατά τόπου Στρατολογικές Υπηρεσίες, ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

Απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την προσέλευσή τους είναι:

1) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.

2) Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3) Βεβαίωση Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr, καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), το οποίο θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στον υπάλληλο της Στρατολογικής Υπηρεσίας ή του ΚΕΠ.

Εκ του Δήμου Αντιπάρου