Εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης

18 Νοεμβρίου, 2019