Ομιλίες που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Αντιπάρου στο πλαίσιο δράσης του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Κινητές Ιατρικές Μονάδες.

24 Οκτωβρίου, 2019