Από την Κυριακή 20 Οκτωβρίου και για όλες τις Κυριακές κατά την χειμερινή περίοδο, θα σταματήσει η αποκομιδή των απορριμμάτων . Παρακαλούμε στην κατανόηση και στην βοήθεια σας για την μη εναπόθεση απορριμμάτων την συγκεκριμένη μέρα.

18 Οκτωβρίου, 2019