17 Οκτωβρίου, 2018

Ξεκίνησε η κατασκευή του οστεοφυλακίου στο κοιμητήριο του Δήμου μας.