16 Ιανουαρίου, 2018
Ανακοινώσεις

Eως 21 Ιανουαρίου 2018 δεν θα διενεργείται καμία εργασία στα δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας. Σύμφωνα με τα παραπάνω δε θα εκδίδονται πιστοποιητικά από το Δήμο Αντιπάρου ούτε και από τα ΚΕΠ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την υπ αρ. ΤΑΔΚ οικ. 5/2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών από 12 Ιανουαρίου 2018 έως και την 21 Ιανουαρίου 2018 δεν θα διενεργείται καμία εργασία στα δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας. Σύμφωνα με τα παραπάνω δε θα εκδίδονται πιστοποιητικά από το Δήμο Αντιπάρου ούτε και από τα ΚΕΠ.

Εκ του Δήμου Αντιπάρου