8 Δεκεμβρίου, 2017

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών με τον αριθμό πρωτοκόλλου 31139 28/11/2017 έγγραφο του οχτώ θέσεις μόνιμου προσωπικού για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του δήμου μας.