11 Σεπτεμβρίου, 2017
Ανακοινώσεις

O Δήμος Αντιπάρου σας ενημερώνει ότι το Δημοτικό Λεωφορείο δε θα πραγματοποιεί δρομολόγια λόγω βλάβης.

O Δήμος Αντιπάρου σας ενημερώνει ότι το

Δημοτικό Λεωφορείο δε θα πραγματοποιεί

δρομολόγια λόγω βλάβης.