Ο Δήμος Αντιπάρου δημιούργησε μια ακόμη καινοτομική εφαρμογή που διαμορφώνει ένα έξυπνο νησί και ενισχύει τον ρόλο του Δημότη.

6 Ιουλίου, 2017

Το Bot είναι προσβάσιμο στον σύνδεσμο: https://www.facebook.com/antiparos.gr/