«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»

12 Ιουνίου, 2017

Την Τρίτη 13 Ιουνίου και ώρα 17:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέμα:

  1. Αίτημα για γύρισμα διαφημιστικού βίντεο (σποτ) στον προαύλιο χώρο του Σπηλαίου.

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ