3 Μαΐου, 2017

Συνέντευξη δημάρχου Αντιπαρου σχετικά με τα ζητήματα υγείας του νησιού και αλλα θέματα