ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

5 Απριλίου, 2017

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 100μ. ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 4/2012 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.