5 Απριλίου, 2017

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 100μ. ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 4/2012 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.