Ο Δήμαρχος Αντιπάρου στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών & Ορεινών Περιοχών

5 Απριλίου, 2017