Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύθηκε η 3η Τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 4347/Β’/30-12-2016) ‘’Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφ

17 Ιανουαρίου, 2017