«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

19 Νοεμβρίου, 2016

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 22η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Αντικατάσταση μέλους και Προέδρου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου (ΚΕΔΑ)

2.      Αντικατάσταση μέλους και Προέδρου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου

3.      Έγκριση αποδοχής ποσού πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

4.      Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού  έτους 2016»

5.      Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Καθορισμός τιμών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού έτους 2017»

6.      Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Καθορισμός τέλους για τη χρήση του ελικοδρομίου»

7.      Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών  καθαριότητας και φωτισμού  για το έτος   2017»

8.      Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών  ύδρευσης  και αποχέτευσης για το έτος 2017»

9.      Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

10.  Αιτήματα πολιτών