Τέθηκε σε λειτουργία το Μητροπολιτικό Ασύρματο Δίκτυο Δήμου Αντιπάρου.

23 Οκτωβρίου, 2016

Στις αρχές Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Ασύρματου Δικτύου του Δήμου Αντιπάρου.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το ασύρματο δίκτυο του Δήμου παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού που βρίσκονται στον οικισμό της Αντιπάρου και σε σκάφη που αγκυροβολούν στον κόλπο της Αντιπάρου.

Για να το χρησιμοποιήσει κάποιος, αρκεί να διαθέτει μια συσκευή συμβατή με το εμπορικό πρότυπο «WiFi» (σταθερό ή φορητό υπολογιστή, smartphoneκλπ) και να ακολουθήσει τα παρακάτω απλά βήματα:

Α) επιλογή του δικτύου «- MunicipalFreeWiFi–»

Β) αποδοχή των όρων χρήσης

Τεχνικές λεπτομέρειες

Η σύνδεση στο διαδίκτυο γίνεται με 3 γραμμές adsl, συνολικής ονομαστικής χωρητικότητας 72Mbps. Ο κάθε χρήστης περιορίζεται σε ταχύτητες 4Mbpsdownloadκαι 400kbpsupload. Οι ταχύτητες αυτές θα αναπροσαρμόζονται τακτικά από τον Διαχειριστή του Δικτύου, ανάλογα με την χρήση που θα παρατηρείται.

Το δίκτυο διαθέτει 9 σταθμούς, ο  καθένας από τους οποίους μπορεί να εξυπηρετεί πολλές δεκάδες χρήστες ταυτόχρονα. Οι σταθμοί συνδέονται μεταξύ τους με ασύρματες ζεύξεις στη συχνότητα των 5GHz, ενώ οι υπηρεσίες στους χρήστες παρέχονται στα 2.4GHz.

Κάλυψη

Το δίκτυο καλύπτει τουλάχιστον τις περιοχές που εμφανίζονται σκιασμένες με πράσινο χρώμα στον παρακάτω χάρτη. Με κόκκινο σημάδι σημειώνονται οι σταθμοί του δικτύου.

Υποστήριξη

Το δίκτυο αναπτύχθηκε από την εταιρεία Wired & WirelessNetworksη οποία έχει αναλάβει και την λειτουργία του. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ενημέρωση, οι χρήστες καλούνται να επικοινωνούν με την Wired & WirelessNetworksμε emailστο [email protected]ή τηλεφωνικά στο 210 211 2455, εσωτερικό 199.

Μελλοντικές επεκτάσεις.

Ο κορμός του δικτύου έχει σχεδιασθεί ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό σταθμών και τριπλάσιες γραμμές internet.  Έτσι, ο Δήμος Αντιπάρου σκοπεύει να επεκτείνει άμεσα το Μητροπολιτικό Ασύρματο Δίκτυο, ώστε να αυξηθεί η κάλυψή του, αλλά και να παρέχει νέες υπηρεσίες πάνω από αυτό.