ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΜΠΟΥ

2 Αυγούστου, 2016

Ο Δήμος Αντιπάρου κάνοντας χρήση του άρθρου 2 παρ. 5 του Κανονισμού

Ύδρευσης , ενημερώνει τους κατοίκους του Κάμπου ότι λόγω προβλήματος στο

δίκτυο υδροδότησης και εώς ότου αποκατασταθεί η βλάβη, η παροχή νερού θα

διακόπτετε καθημερινώς τις ώρες 8 το βράδυ έως 10 το πρωί

πολύτιμο και δεν πρέπει να το σπαταλούμε άσκοπα.

Ελπίζουμε στην κατανόηση σας και σας υπενθυμίζουμε ότι το νερό είναι

Με Τιμή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ