ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ

20 Μαΐου, 2016