Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί χορήγησης Αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου για τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

20 Απριλίου, 2016