Προγραμματισμός διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος “Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στην Παροναξία”

1 Δεκεμβρίου, 2015

Οι Δήμοι μας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμμετοχή τους στη νέα προγραμματική περίοδο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, έχουν συγκροτήσει Διαδημοτική Σύμπραξη από κοινού με το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος “Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία”.
Η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων των Δήμων μας είναι καθοριστική για το σχεδιασμό της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής, και την κατάρτιση του σχεδίου δράσης και του αντίστοιχου αιτήματος χρηματοδότησης.
Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, οι Δήμοι μας οργανώνουν, σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας της Τοπικής Σύμπραξης, Ενημερωτική Εκδήλωση – Διαβούλευση με θέμα “Σχεδιάζουμε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία”, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015, και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ, στην Παροικία.
Η παρούσα εκδήλωση είναι η πρώτη ενέργεια σε μία μακροπρόθεσμη συμμετοχική πολυμερή διαδικασία που έχει στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της περιοχής με την ανάληψη μιας εξίσου μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής δέσμευσης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των πλεονεκτημάτων της τοπικής κοινότητας. Στην κατεύθυνση αυτή η παρούσα εκδήλωση θα είναι χρήσιμη για τη “χαρτογράφηση” από τα ενδιαφερόμενα μέρη των εμπειριών και προσδοκιών, του επιπέδου δέσμευσης κάθε συμμετέχοντα στη σύμπραξη, και τη διαμόρφωση εμπιστοσύνης και συμμαχιών για τη δικτύωση και συσπείρωση των δυνάμεων της περιοχής και την εξασφάλιση στήριξης προς επίτευξη των στόχων.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου (www.paros.gr) θα βρείτε ενημερωτικό υλικό για την εκδήλωση και το πρόγραμμα CLLD 2014-2020, και πρότυπα προτάσεων δημόσιων έργων / παρεμβάσεων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικών επενδύσεων για συμπλήρωση.
Το πρόγραμμα της Ενημερωτικής Εκδήλωσης – Διαβούλευσης επισυνάπτεται στο παρόν.
.

Ο Δήμαρχος Πάρου Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

Μάρκος Ι. Κωβαίος Αναστάσιος Φαρούπος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

“Σχεδιάζουμε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία”

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 19:00
Παροικιά, Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου “ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ”
19:00 – 19:15
Προσέλευση / Εγγραφή
19:15 – 19:30
Χαιρετισμοί Δημάρχων & Επάρχου
19:30 – 19:45
“Η Στρατηγική των Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER):
Στόχοι, Μεθοδολογία, Προϋποθέσεις και Πλεονεκτήματα”

Εισηγητής: Νικηφόρος Γ. Κυπραίος,
Δρ. Πολ. Μηχανικός / Λιμενολόγος – Ακτομηχανικός,
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε. – Δήμος Πάρου
19:45 – 19:55
“Η Αρχική Πρόταση του Τοπικού Προγράμματος της Σύμπραξης των Δήμων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου: Περιοχή Παρέμβασης, Χαρακτηριστικά Τοπικού Κεφαλαίου και Σύνθεση της Πρότασης”

Εισηγητής: Νικηφόρος Γ. Κυπραίος,
Δρ. Πολ. Μηχανικός / Λιμενολόγος – Ακτομηχανικός,
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε. – Δήμος Πάρου
19:55 – 20:10
“Κατευθύνσεις Σχεδιασμού της Στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος, και Κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης και του Αιτήματος Χρηματοδότησης: Bήματα, Mέτρα Συντο-νισμού και Xρονοδιάγραμμα”
Εισηγητής: Χάρης Μαρτίνος,
Σύμβουλος Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Γ.Γ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τοπικής Ανάπτυξης (LDnet), Σύμβουλος της Ένωσης Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR)
20:10 – 20:25
Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις
20:25 – 20:55
Τοποθετήσεις – Προτάσεις Φορέων & Πολιτών
Συζήτηση
20:55 – 21:00
Συμπεράσματα – Κλείσιμο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
ΚΔΕΠΑΠ
ΚΠΠΑ ΠΑΡΟΥ
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΚΕΔΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ:
Ε.Ε.ΒΙΟ.Ν. (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σ.Α.Κ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ”
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙΟΥ – ΛΟΓΑΡΑ ΠΑΡΟΥ “Ο ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ”
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ “Ο ΓΛΑΥΚΟΣ”
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ “Ο ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΔΙΑΣ”,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ “Η ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ”,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ “Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ”,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΠΑΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΥΚΗΣ ΠΑΡΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ/ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ/ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ
Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ «Α.Λ.Α.Π.»
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΩΛΟΥ- ΤΣΟΥΚΑΛΙΩΝ ΓΛΥΦΑΔΩΝ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΩΝ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΙΟΥ – ΒΟΥΝΙΩΝ ¨ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ¨
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΡΟΥ
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΥΑΚΑΣ»
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Μ.Ε.Ε.Α.Σ. ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΜΕΑΣ ΚΩΣΤΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΥΟΥ «ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ»
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΙΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΥΡΙΑ» ΛΕΥΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ «ΣΚΟΠΑΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ» ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΡΗΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ «ΑΛΚΥΟΝΗ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΠΑΡΟΥ «PAWS»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΔΡYΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
ΦΙΛΟΖΩΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΥ
Χ.Ο.Ν. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΙΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ ΠΛΩ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΡΟΥ