Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

28 Νοεμβρίου, 2015

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 1η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης δήμου Αντιπάρου με το δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 

2.      Σύμπραξη των Δήμων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου για την Υλοποίηση Αναπτυξιακής Στρατηγικής με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων και Σύσταση Διαδημοτικού Δικτύου

3.      Παραλαβή οριστικής μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση “Προφήτης Ηλίας” Αντιπάρου

4.      Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση “Προφήτης Ηλίας” Αντιπάρου»

5.      Κατανομή επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών  Δήμου Αντιπάρου για επισκευή  και συντήρηση σχολικών κτιρίων και κάλυψη λειτουργικών δαπανών σε  εκτέλεση των σχετικών χρηματικών εντολών του Υπουργείου Εσωτερικών

6.      Αποδοχή ποσού 500,00€ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων, οι οποίοι εργάστηκαν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών κατά την  προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, και αντίστοιχου ποσού 669,00€ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων, οι οποίοι εργάστηκαν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για τη  διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (Μάιος 2014)

7.      Μετακινήσεις δημάρχου 

8.      Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΚΕΔΑ

9.      Προτάσεις-αιτήματα Τουριστικής Επιτροπής

10.  Αίτημα συλλόγου «Αντίπαρος Εν Πλω»

11.   Αιτήματα πολιτών

12.  Αιτήματα πολιτών για ζητήματα ύδρευσης 

Ο Πρόεδρος του ΔημοτικούΣυμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. ΔΗΜΑΡΧΟ ΦΑΡΟΥΠΟΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 5. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 6. ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
 8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 9. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 10. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 11. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 12. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
 13. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 14. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 15. Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
 16. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ