Απαγόρευση χρήσης γηπέδων Μπάσκετ

27 Νοεμβρίου, 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ ..258../2015

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την αποχέτευση του Γυμνασίου Αντιπάρου καθώς επίσης και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο σήμερα 27/11/2015 για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η χρήση των γηπέδων έως νεώτερης απόφασης.

Υπενθυμίζουμε ότι βάση κανονισμού των σχολείων και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας οι χώροι των σχολείων πρέπει να παραμένουν κλειστοί μετά το πέρας των μαθημάτων.

Με Τιμή

Εσωτερική διανομή

1.Χρονολογικό αρχείο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ