ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

2 Νοεμβρίου, 2015

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου και το Δημοτικό συμβούλιο ευχαριστεί θερμά το Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Μανόλη Μαργαρίτη

για την άμεση ανταπόκριση του στο αίτημα του Δήμου μας για την σύναψη της προγραμματικής σύμβασης που αφορά την διενέργεια

ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου (7) “Προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των ΑΣΑ του

Δήμου Αντιπάρου”

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο κ. Εμμανουήλ Πολυκρέτη , τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Νάξου 
κ. Εμμανουήλ Ζουγανέλη για την πολύτιμη βοήθεια τους , καθώς και ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την ομόφωνη απόφαση τους

Εκ του ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ