Το δημοτικό λεωφορείο αύριο δεν θα εκτελέσει δρομολόγια λόγω επισκευής του συστήματος πέδησης (φρένων).

25 Οκτωβρίου, 2015

Το δημοτικό λεωφορείο αύριο δεν θα εκτελέσει δρομολόγια λόγω επισκευής του συστήματος πέδησης (φρένων).